TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

SA 8000 Nedir

Sosyal Sorumluluk Standardı 8000, son yıllarda adından sıkca söz edilmeye başlananan bir yönetim sistemi standartıdır.

Ülkemizde henüz çok yenidir. Rekabet parametreleri arasına kalite ve maliyet kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygun faaliyet göstermek de girmeye başlayınca, gündeme taşınmaya başlanmıştır. Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenen sivil toplum örgütlerinin, ekolojik çevreye zararlı, işgücü-yoğun eski teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere transfer ederek, hem gelişmiş ülkelerin hukuki düzenlemelerinden kaçan, hem de ucuz iş gücü sayesinde yatırımlarının ömrünü uzatmayı amaçlayan uluslararası işletmeler üzerinde, artan baskılarının bu standardın ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Son yıllarda giderek artan kalite bilinci de bu gelişmeyi, “kaliteli ürünler, ancak işgörenlerin mutlu olduğu çalışma koşullarında üretilebilir” savıyla desteklenegelmiştir.

İşletmelerin müşterilerine “daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunma” sorumluluğunu vurgulayan ISO 9001 ve doğal çevreye karşı olan sorumluluklarını düzenleyen ISO 14000 , İş Sağlığı ve Güvenliği OHSAS 18001 serileri gibi standartların varlığı öteden beri bilinmekte ve uygulanmaktadır.SA 8000 bir anlamda bu standartları destekleyici ve tamamlayıcı bir nitelik ortaya koymaktadır.

SA 8000 Standardını Kullanabilecek Kuruluşlar

SA 8000, dünyanın her yerinde bütün sanayi dallarında her büyüklükteki kuruluşa uygulanabilir. Bunun yanında, ISO 9000 ve 14000 kavramının dayandığı  kalite ve çevre yönetim sistemleri standardı gibi, SA 8000 de uygunluk belgesi vermeye yetkili üçüncü şahıs kimliğindeki bir kuruluşça bağımsız olarak değerlendirme ve belge vermeye olanak kılacak şekilde tasarlanmıştır. Kuruluş ABD'deki bir perakende satış şirketi de olsa,Bangladeş'teki üretim firması da olsa aynı evrensel değerler geçerli olacaktır. Sosyal sorumluluklara uygun uygulamalar ve üçüncü şahıs kimliğindeki bir kuruluşça SA 8000'e uygunluk belgesi verilmesi, sadece üretim kuruluşlarına değil aynı zamanda her türlü yapı ve büyüklükteki herhangi bir kuruluşa da birçok yarar sağlamaktadır.

Dokuma, giyim, gıda, oyuncak, parfüm, elektronik,ambalaj sanayi makineleri, ilaç sanayi dallarındaki kuruluş ve daha birçok üretim ve sanayi kuruluşu sosyal sorumluluklarını ayrıntılı olarak inceleyerek bu alanda öncülük yapmaktadırlar. Özellikle perakende pazarlama,“fast food”, ithalat hizmetleri, kamu hizmetleri ve büyük çaplı tarımsal üretim gibi alanlarda olmak üzere ve tarımsal üretim sektörleri de SA 8000'in sağladığı yararlarla tanışmaktadırlar. Bütün kuruluşların sosyal sorumluluk riskleri ve performansını ilgilendirdiği müşterileri, mali destekçileri ve çalışanlar gibi sorumluluğunu paylaştığı kişiler vardır.Üçüncü şahıs kimliğindeki bir kuruluş tarafından gerek kuruluşun kendisine gerekse tedarikçisine veya kendisinden ihale alan firmalarca uyulduğu konusunda güvence verilmektedir.

SA 8000' e bağlılık, yalnızca SA 8000'e uygunluk belgesi olan ve mal ve hizmet sunan kuruluşlarla iş yapma stratejisi olarak değil, kuruluşla iş sorumluluğunu paylaşan bütün taraflarca bilinmelidir. Bu uygulamayla tüketicilerin kuruluş hakkındaki görüşü daha olumlu olacak ve bunun sonucunda gelir, kar ve hisse senedi fiyatlarında artışlar olacaktır. işlerine sosyal sorumluluklarını entegre eden kuruluşlar, bunu yapmayanlara kıyasla kendisiyle iş sorumluluğu paylaşanlar için daha uzun zamanda bir değer yaratmış olacaklardır.

SA 8000 bir defaya özgü olmak üzere denenip bırakılan bir girişim değildir, aksine sürekli bir denetim ve iyileştirme altyapısı sağlamaktadır. Farklı kurumların yaptığı birçok denetleme yerine, uygunluk belgesi sağlayan tek bir kurumun gerçekleştirdiği periyodik denetleme; mal ve hizmet sunanların denetim altına alınmasını, kazaların azalmasını ve kuruluş prestijinin artmasını sağlayacaktır.

En En önemlisi, SA 8000'in bağımsız olarak denetlenmesi sayesinde, denetimin profesyonel kişiler tarafından güvenilir bir şekilde yapılması ve uygulama kurallarına uyulup uyulmadığının izlenmesi sağlanmaktadır. Böylelikle değişlik gereklere cevap veren bu denetleme, şimdiki ve gelecekteki müşterilere kuruluşun sosyal sorumluluklarının bilincinde olan bir iş yapma yöntemine olan açık bağlılığı konusunda da güvence vermektedir.

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill