TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

OHSAS 18001 Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği gerekliliği tüm iş sahalarında gündemde olan konulardan biri haline gelmiştir. Dünyanın bir çok ülkesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve işletmek yasal bir gerekliliktir. İşletmelerin yasal gereklilikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini bir araç olarak kullanarak; kaza risklerini azaltmak, ve iş güvenliğini sağlamak ve kayıp günlerini azaltmaları ile karlılıklarını artırmaları en önemli konulardır. Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi kurulması ve kullanılması risklerin azaltılmasını, rekabet avantajı sağlamanızı, yasalarla uyum içerisinde olarak toplam performansın artırılarak sürekli iyileştirilmesini sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

Bu eğitimle katılımcıların işyerlerinde TS 18001 Yönetim sistemi oluşturulması çalışmalarını yapabilecekleri seviyeye getirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca işyeri çalışanlarını bilgilendirme eğitimi yapılması da hedeflerimizdendir.

Katılımcıların, OHSAS 18001'in şartları konusunda bilgilendirilmesi, iş güvenliği yönetim sistemini kendi başlarına kurmalarında ve mevcut sistemi iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Eğitim Amacı

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerinin açıklanması ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

  • İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
  • OHSAS 18001'in madde-madde açıklaması (örneklerle)
  • Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı)
  • Dokümantasyon (örneklerle)
  • ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
  • Acil durum planları
  • Mevzuat (Yeni İş Kanunu ve yönetmelikler dahil)
  • Önerilen yayınlar
  • Soru-cevap uygulaması

Katılımcı Profili

İş emniyeti yönetim sistemi kurulmasında yardımcı olacak ve uygulayacak, her seviyede yönetici ve/veya yönetici adayları. İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini bir yönetim sistemi ile kontrol altına almaktan ve periyodik olarak kontrol etmekten sorumlu olan tüm yönetici ve personeller.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill