TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

HACCP Eğitimleri

Gıdalar tüketildiği durumda insanlarda gıda kaynaklı hastalığa yol açan vejetatif patojenlerle ve diğer tehlikelerle kontamine olabilmektedir. Bu nedenle gıda sektörünün en önemli sorumluluğundan birisi de, tüketiciye sunulmadan önce gıdada olabilecek tehlikeleri güvenli seviyelere düşürmeyi sağlayan HACCP gibi önleyici bir programı oluşturmaktır. HACCP gıda güvenliğini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. 

AB´ye uyum çalışmalarında en zorlu ve kapsamlı konu başlıklarında birisi olan Gıda Güvenliği konusunda, gıda zincirindeki tüm kuruluşların gıda güvenliği yönetim sistemlerine geçişi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Standardı beklentilerinden birisidir. Bu nedenle eğitimin amacı HACCP ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının dayandığı ilkeler ve şartlar hakkında bilgi vermek standardının getirdiği revizyonlar ve yeni maddeler hakkında bilgi edinmek Standardın maddeleri ile şirket faaliyetlerini ilişkilendirebilmek, değişiklik ve iyileştirme ihtiyaçlarını tespit edebilmek, planlayabilmek, uygulayabilmek ve geliştirebilmek .Gıda güvenliği yönetimi hakkında bilgi vermek Gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği hedefleri, şirket hedefleri ve şirket yıllık hedefi arasındaki ilişkiyi kurabilmek bakımından bilgi vermektir.

İçerik

 • Terimler ve Tanımlar 
 • HACCP Standardının Yararları 
 • Gıdalardaki Tehlikeler 
 • HACCP Önkoşul Programı 
 • Gıda Üreten Kuruluşlar için HACCP Sistemi Şartları 
 • HACCP ekibi 
 • HACCP Planının Oluşturulması 
 • Tehlike Analizi ve Önleyici Tedbirler 
 • HACCP Sisteminin İşleyişi 
 • HACCP El Kitabı 
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Standardı 
 • ISO 22000’in Getirdikleri 
 • ISO 22000 HACCP Farkı 
 • ISO 22000’in Getirdikleri 
 • ISO 22000 El Kitabı

Kimler Katılabilir: Gıda sektöründe ve yan sanayisinde çalışan ve çalışacak olan herkes katılabilir.

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill