TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

OHSAS 18001 İç Denetçi Eğitimleri

Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için Sistem ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularını uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmeleri ve beceri kazanabilmeleridir. Çalışanın korunmasına yönelik yönetimin sistemin etkinliğini ve verimliliğini doğru şekilde sorgulayan ve eksiklikleri doğru tespit eden İç Denetçi vasfının kazanılmasıdır. 

İçeriği

 • İSG Tarihçesi
 • OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistem Standardı Özet Bilgi
 • Denetimin Tanımı, Nedeni ve Tipleri
 • Denetimle İlgili Standartların Tanıtımı
 • Denetimde Tarafların Görev Ve Sorumlulukları
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Teknikleri
 • Denetim Planlanması Ve Yönetimi
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Denetimin Raporlanması
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Takip Edilmesi
 • Örnek Uygulamalı Çalışmalar
 • Denetçi Yeterlilik Sınavı

Kurs Tanımı

Bu eğitimin temel amacı, şirket içi İS&G tetkikçilerine, İS&G şartları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve düzenlemelere uygunluğun tetkik edilmesine yönelik prensipleri ve uygulamaları anlatmaktır.

Kimler Katılmalı

Katılımcıların İS&G yönetim sistemleri standartları hakkında önceden bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir. Ancak bu zorunlu değildir, zira bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir geçmişleri olan fakat yönetim sistemlerinin tetkikinde nispeten yeni olan kişiler için tasarlanmıştır.

İşinize Faydası

İS&G yönetim sistemlerinin tetkiklerinde, tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması ve bir tetkiki planlama, hazırlama, uygulama ve ilgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre hem sözlü hem de yazılı olarak raporlama becerisinin kazandırılması.

OHSAS 18001’in şartlarının anlaşılması.

Kurs Yapısı

 • İS&G yönetim sisteminin kapsamını ve amacını açıklama
 • OHSAS 18001’in şartlarına genel bakış
 • OHSAS 18001’e göre tetkik etme
 • Tetkik hazırlığı
 • Tetkik prensipleri ve teknikleri
 • Tetkikin yapılması
 • Tetkikin raporlanması

Kurs Süresi

 • 2 (iki) gün 
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill