TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

ISO 22000 İç Denetçi Eğitimleri

Bu eğitimin amacı kuruluş içi sistem tetkik görevlilerine ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını uygulayan kuruluşların, kuruluş içinde oluşturulmuş kendi iç tetkiklerini ve tedarikçilerinin tetkiklerini; gıda güvenliği sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini  saptamak için tetkiklere ait esasları ve tetkik aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermektir.Katılımcılar eğitim sonunda

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Amaç ve Yararları
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkinliğinin  Değerlendirilmesi
 • Denetim Performansının İyileştirilmesi
 • Etkin Bir Denetim  
 • Denetimin Kuruluşunun Gelişimine Katkısı

konularında bilgi sahibi olacaklardır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
 • Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı
 • HACCP’den ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim  Sistemine Geçiş
 • ISO 22000:2005 GGYS’nin Faydaları-Amaçları
 • Gıda Güvenliği Zincirinde Yer Alan İşletmelerin Tanımı
 • ISO22000 Standardında Kullanılan Terimler ve Tanımlar
 • HACCP Sisteminin Prensipleri ve Uygulama Adımları
 • Standardın Maddeleri
 • Örnek Dokümantasyon
 • Dokümantasyon ve Kayıt Tutma Prosedürleri
 • Yönetimin Sorumluluğu   (politika, hedefler, iç iletişim,dış iletişim, acil durumlara hazırlık,yönetimin gözden geçirmesi)
 • Kaynak Yönetimi
 • Gıda Zincirinde Süreç Yaklaşımı
 • Ön Gereklilik Programları ve Operasyonel Ön Gereklilik Programı Ön Aşamalar
 • Ürünlerin Tanımlanması
 • Akış Şemalarının Oluşturulması
 • Tehlikelerin Belirlenmesi
 • Risk Analizi
 • HACCP Planının Oluşturulması
 • Sistemin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve Geliştirilmesi
 • Denetim Türleri
 • Denetimde Süreç Yaklaşımı(PUKO)
 • Denetimin Amaçları
 • Denetimin Planlanması
 • Denetiminde Soru Listelerinin Oluşturulması
 • Uygulama
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Açılış Toplantısı
 • Kanıtların Toplanması
 • Gözlem
 • Uygunsuzluklar
 • Bulguların Gözden Geçirilmesi
 • Bulguların Sunulması
 • Kapanış Toplantısı
 • Düzeltici Faaliyet Oluşturma
 • Gıda Güvenliği Sistem Denetiminin  Raporlanması
 • Denetimin Takibi ve Kapatılması
 • İç Tetkikçinin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Eğitimin Değerlendirmesi
 • Kapanış

Kimler Katılabilir:

 • Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve   uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar 
 • Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
 • Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
 • Danışmanlar 
 • Şirketlerinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar 

KATILIMCI PROFİLİ:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçi adayları
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin iyileştirilmesinde görev alacak kişiler

EĞİTİM SÜRESİ: 2 gün

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill