TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

ISO 9001:2015 Başdenetçi Eğitimleri

Eğitimin Amacı: TÜRCERT tarafından tanınan onaylı bir eğitimle ISO 19011 standardı çerçevesinde potansiyel bas denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması için düzenlenen bir eğitimdir. Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu eğitimin içeriği ve kazandıracakları şöyle özetlenebilir:

 • Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin 8 prensibinin açıklanması
 • Bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaşılması
 • ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO 19011 in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlaşılması
 • Kuruluslarin kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artiracak denetçilerin yetiştirilmesi
 • Tedarikci/ Taseron denetimlerinin etkin gerceklestirilmesi   
 • Taraf belgelendirme kuruluslarinin denetcileri ile ayni bakis acisi ve bilgi seviyesinin paylaşılması
 • Profesyonel Kalite Yonetim Sistemi  denetcilerinin yetistirilmesi
 • TÜRCERT 9001:2015 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması

Kimler Katılmalı

Hem kendi kuruluşları içerisinde, hem yan sanayi olarak hem de belgelendirme amaçlı denetimi ve denetim ekiplerini yönetmek isteyen kişiler, eğer yapacakları denetimlerde sadece yazılı kalite sistemini değil aynı zamanda ISO 9001:2008 şartlarını da doğrulayacaklar ise bu kursa katılmalıdırlar.

Kursun Temel İçeriği

 • Kalite Yönetim sistemleri
 • Kalite yönetiminin temelleri
 • Proseslerin anlaşılması
 • ISO 9000:2008 serisi standartlar
 • Kalite yönetim Prensipleri
 • Proses tabanlı yönetim sistemleri
 • ISO 9001:2008 şartları
 • Denetleme Prosesi
 • Belgelendirme ve yan sanayi denetimleri
 • Uygunluk ve etkinlik amacı ile denetleme prosesi
 • Denetimlerin planlanması ve kaynak sağlanması
 • Kalite yönetim sistemi, politika ve hedeflerinin gözden geçirilmesi
 • Kalite yönetim sistemi uygulama ve etkinliği
 • Takip ve gözetim faaliyetleri
 • Denetçilerin ve Baş denetçilerin faaliyetleri
 • Denetim programlarının hazırlanması
 • Kuruluşun kalite politikası, hedefleri ile müşteri ve yasal şartların anlaşılması
 • Çalışma dokümanlarının ve soru listelerinin hazırlanması
 • Müşteri ve ekip toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • Denetim delillerinin toplanması
 • Denetim delillerinin değerlendirilmesi ve denetim kriterine uygunluk ve uygunsuzluğun belirlenmesi
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Bulgular, yorumlar ve tavsiyelerin raporlanması ve sunulması
 • Denetim becerileri
 • Görev yönetimi
 • Bilgi yönetimi
 • Personelin organizasyonu
 • ISO 9001:2008 uygulanması
 • Müşteri yönetimi
 • Baş Denetçi Becerileri
 • Ekip yönetimi
 • Liderlik

Ne öğreneceksiniz

 • Kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :
 • Kalite yönetim sistemlerinin amacının anlatılması
 • Sekiz kalite yönetim ilkesinin anlatılabilmesi
 • Bir denetim sırasında ISO 9001:2008 şartlarının uygulanması ve yorumlanması
 • ISO 9001:2000 in etkin uygulanmasının doğrulanması için denetimlerin planlanması ve uygulanması
 • Denetim bulgularının tam olarak ortaya çıkarabilen denetim raporunun yazılması
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması amacı ile denetim takip faaliyetlerinin yapılması

Pratik Faaliyetler

Kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001:2008 şartları ile ilgili bilginizi geliştirecek bir dizi alıştırma yapacaksınız. Bütün denetim faaliyetlerini içeren gerçekçi vaka çalışmaları yolu ile denetim ve baş denetçi becerilerini çalışacaksınız.

Kurs Süresi

 • 5 (beş) Gün 
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill