TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

GLOBALGAP Belgesi

GlobalGAP dünya çapında tarımsal ürünlerin sertifikalandırılması ve İyi Tarım Uygulamaları için standartlar oluşturan özel sektör kuruluşudur.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubunun (EUREP : Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practice) esasına dayanan tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlendiği bir protokoldür.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Avrupa`da yakın geçmişte yaşanan, halk sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin oluşan sorunların sonucu gündeme gelmiştir.GLOBALGAP Belgesi

EUREP; kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketmesini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışardan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları belirleyen bir protokol hazırlamıştır. Bu anlamda; ürünün tohum aşamasından ekimde kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada ekildiğine kadar bütün bilgilerini içeren bir izlenebilirlik oluşturulması gerekmektedir. Böylece ürünlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları kontrol altına alınmış olmaktadır.

Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri için Entegre Çiftlik Güvencesi sistemidir.

Gıda Sektöründeki riskler ve sıkıntılar globalleşen dünya ticareinde de giderilmesi gereken en önemli unsuru oluşturmatadır. GLOBAL G.A.P (Eurepgap isminin yerini Globalgap ismi almıştır.) dünya ülkelerinin hızla büyüyen tüketici gereksinimlerini, tarımsal üretime dönüştürerek,  küresel pazarlar için yerinde bir uygulama olup, İyi Tarım Uygulamaları için de önemli bir referans standarttır. GLOBAL G.A.P dünyada yetiştirilen tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar oluşturan özel bir kuruluşudur. Bu kuruluşun amacı, global tarımın bütününe farklı ürün uygulama kabiliyetlerini geliştirmek ve İyi Tarım Uygulamaları (GAP) için de referans bir standart oluşturmaktır. GLOBAL G.A.P çiftlik uygulamaları ile üretilen çiftlik ürünlerinin sertifikalanması, tohum, fide ve tüm tarım faaliyetleri gibi tarım girdilerinden sertifikalı ürün sürecini de içeren çiftlik ön çıkış yani bir-dur-al standardıdır. GLOBAL G.A.P bir iş etiketidir ve bu nedenle tüketiciler direk göremezler. GLOBAL G.A.P Sertifikasyon hizmetleri yüzden fazla ülkede verilmektedir. GLOBAL G.A.P sertifikasyonuna dünya çapında “Tarladan Sofraya”  tüm gıda üreticileri başvurabilir, Belgelendirilebilir. GLOBAL G.A.P Sertifikasyonunda üreticilere habersiz denetimler, ek denetimler ve yıllık denetimler yapılır. GLOBAL G.A.P bir dizi belgeden oluşmaktadır. Bu belgelerin kapsayacak, GLOBAL G.A.P Genel Yönetmeliği, GLOBAL G.A.P Uygunluk Kriterleri, Kontrol Noktaları ve Kontrol Listeleri şeklindedir. Farklı Çiftlik güvencesi sistemlerinin öncesinde GLOBAL G.A.P gibi uygulamaları olduğu, bölgesel olarak uyumlaştırılan yönetim sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve böylece birden fazla denetim geçirmek zorunda kalan çiftçilerin bu problemlerini önlemek için GLOBAL G.A.P standardının bulunması gerekiyordu. Mevcut ulusal veya bölgesel çiftlik güvencesi planı kıyaslama sürecini başarıyla tamamlayan GLOBAL G.A.P standardı bu uygulamalara eşdeğer olarak kabul edilir.

GLOBAL G.A.P Standardı, teknolojik ve pazar gelişmelerini dikkate almak için sürekli iyileştirme yapmakta ve her üç yılda bir revize edilmektedir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) ;1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için biraraya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GLOBALGAP (EUREPGAP)’e üye veya kayıtlıdır.

GLOBALGAP (EUREPGAP) standardı; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftiçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici/Çiftçi grublarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.

 

GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve Genel Kuralları  yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır.

  • Üretim Materyali(Fide,Tohum),
  • Meyve&Sebze,
  • Çiçek ve Süs Bitkileri,
  • Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.),
  • Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.),
  • Yeşil (Ham) Kahve.

GLOBALGAP (EUREPGAP) (Tarım Uygulamaları Standardı) sertifikası alan bir ürünün:

  • İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
  • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
  • Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diger canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
  • Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir. Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı’dır.

GLOBALGAP (EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.

GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir.

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill