TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

Günümüzde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu konuyla ilgili, dünyada uygulanan en yaygın standartlardan biri OHSAS 18001' dir. OHSAS 18001, Occupational Health Safety and Assesment Series-İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri anlamına gelmektedir. İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan İş Sağlığı ve Güvenliği ayrıca Çalışma Kanununda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir.

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001

ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standardlar, kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

OHSAS 18001, BSI (British Standards Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001 NASIL OLUŞMUŞTUR

 • BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems 
 • Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System 
 • Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and safety management system 
 • ISMOL ISA & SGS 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems 
 • UNE 81900 series of pre-standards on the prevention of occupational risks DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997
 • Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use 
 • Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria.
 • BVQI Safety Cert: Occupational Safety and Health Management Standard 
 • Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems

OHSAS 18000 Nedir Neden Önemlidir

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarddır. 

OHSAS 18001 her türde iş sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

OHSAS 18001 belgelendirmesi, kuruluşun olağan faaliyetlerinden ve olağanüstü durumlardan kaynaklanan tüm risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacını gütmektedir. OHSAS 18001 kuruluşların, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır. 

OHSAS 18001'in Faydaları Nedir

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Potansiyel kaynak veya durumların tespit ve tarif edilerek, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol altında tutulması 
 • Müşterilerin güveninin ve sadakatinin sağlanması 
 • Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresinin ve maliyetinin azaltılması 
 • İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanması 
 • Olası kaza ve olaylardan doğabilecek tazminat vb. maliyetlerin azaltılması
 • Yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçilebileceği bir sistem kurulması 
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesi 
 • Kazaları minumum seviyeye indirerek üretimde zaman kaybını azaltmak ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak 
 • Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
 • Tehlike ve risk yönetim için dinamik ve nitel bir mekanizma sağlanması

OHSAS 18001:2007 BELGESİNİN YARARLARI NEDİR

OHSAS 18001:2007 Standartı uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini control altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevi’ dir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu system belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:

 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği’ nde işletmelere iş güvenliği uygunluğu prestiji sağlar,
 • İşletmede iş güvenliği iyileştirmesi, düzenlemesi sağlar,
 • Uluslar Arası ticarette rekabet edebilirlik kazandırır,  
 • Karlılığı ve verimliliği arttır,
 • Ulusal İş kanunlarında uyumu kolaylaştırır ve sağlar,
 • İş kazası görünür ve görünmez maliyetlerinden kurtarır,
 • Personelinizin değerli olduğu hissiyatını kazandırır,
 • istenmeyen olaylardan kaynaklanan kayıpları azaltır,
 • işgücünün sağlıklı şekilde devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak,
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüyen işlere (makine ekipman alımları, proses tasarımı, üretim, satış) entegre ederek kaynak optimizasyonu sağlamak, 
 • İSG performansını yükselterek; motivasyon ve katılımı arttırmak, 
 • Yeni oluşturulan ya da güncelleştirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
 • Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar, 
 • Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar, 
 • Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek, karar verme kabiliyetini geliştirir, 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar, 
 • Firmanın imajını ve ününü geliştirir, 
 • Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu  etkin stratejik planlama yapılması sağlar, 
 • Denetim sürecinin geliştirilmesi sağlar, 
 • Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşme aracıdır.
 • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
 • Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır. 
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır. 
 • Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti artar ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. 
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
 • Paydaşlarının (çalışanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini karşılamak.
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill